„A változás folyamatos”

A vers kér időt magának, nem én magam a versnek. Voltak éveim, amikor semmit nem írtam, »kihűlve égett a láng«, tehát nem égetett. Elbúcsúztam a Múzsától, aztán egy idő múltán fülön csípett, tollat adott a kezembe. Írj!” – idézzük Albert-Lőrincz Mártont a költészet világnapján. Hogy mi történt ezután, kiderül az Irodalmi találkozó legújabb, versekkel és fotókkal fűszerezett interjújából.

Csíkkarcfalván született 1951-ben. Milyen volt a gyerekkora a Hargita megyei községben? És onnan tovább?

– Mint minden falusi gyermeknek: sok cimboraság és nyitogatás a világ ablakán. Jó volt, mert teljesség volt. Azt hihettük, a világon mindenhol a mi magyar nyelvünket beszélik. Aztán Gyergyószentmiklósra költöztek szüleim. Én épp befejeztem a négy elemit. A pajkos gyermekkor folytatódott, és meglebbentett a versírás szele is, úgy ötödikben.

– Mit jelentett Ön számára Gyergyó?

– Minden emberfiának megvan a maga használható véletlen-ideje. Az én időm a falutól vezet a városig, indulva a borzas XX. század közepétől, a tudatlanságtól a tudatosodás felé. Mindegyik kis állomás jelentőséggel bír a konkrétan megfogható – születés és halál – és az elmosódott – tudatlanság és tudatosság – között. Élményeim nagy könyvébe Gyergyó írta be a legmeghatározóbb tapasztalatokat. Karcfalván születtem, de gyergyói lettem. Nincs más választásom, ámbár ide s tova negyven éve élek Marosvásárhelyen, és szeretem, bár dühít, mert kicsinyes és gőgös is, talán. Itt megtapasztalhattam küzdelmes anyanyelvem értékét.

1_8.jpg

Albert-Lőrincz Márton (2013)

– Milyen volt diáknak lenni az 1950–60-as években?

– Diáknak lenni mindig ugyanolyan. Tanulnod kell, ha célod van, játszótársakat kell találnod, ha fel akarsz nőni. Ez általános séma. Különbség talán csak abban van, hogy kik a tanáraid. Többek-e a tankönyvnél. Engem csak a tanító nénik részrehajlása zavart, de megtanítottak írni, olvasni. Később, 5-8.-ban az nem tetszett, hogy tanító bácsi okított matematikára. Meg a sok krumpliásás, amit az iskolákra köteleztek, szeptember végén, október elején. Nem is szerettem meg a számok világát, sem a föld művelését.

2_4.jpg

 Gyergyószentmiklós: gyermek- és serdülőkora színhelye

– 1977-ben Marosvásárhelyen telepedett le. Mi vonzotta ebbe a városba, végül pedig mi tartotta ott?

– Amikor idevetett a sors, a főtéren inkább magyarul beszéltek. Az üzletekben is, a hivatalokban is. A ’68-as megyésítés még nem éreztette hatását. Marosvásárhely a Maros Magyar Autonóm Tartomány fővárosa volt, a legszebb, legkulturáltabb város, a székely főváros. Novum Forum Siculorum, ha így jobban tetszik. Így volt benne a tudatunkban, amit a vidéki városok narratívumai őriztek. A feleségem elsők között választhatott, amikor kihelyezték. Akkoriban minden egyetemi végzettet pályára tettek. Ő választhatta a várost. Akkor már egyéves házasok voltunk. Lassan kialakult az élettér, a pálya. Megszülettek a fiaim. Már nem volt visszaút.

– Mi a legszembetűnőbb változás azóta?

– Új státusom, a ny. egyetemi előadótanár. Ez a legszembetűnőbb változás. Közben sok minden.  Két biztos pont van: a születés és a halál, mindkettő a tudatlanság állapota. Mások élményeit gazdagítják. Könnyen kimondjuk, hogy sem előtte, sem utána nincs semmi. De hát a semmi is van! És ráadásul már akkor is vagyunk, amikor még nem láttuk meg a napot. Ezt átvitt értelemben mondom.

3_10.jpg

A bözödi tónál (2011)

Vagyunk az anyánk hasában. És azután is vagyunk, miután meghaltunk, hiszen ott van a test még néhány napig, megfogható, kitapintható, és beszélünk hozzá. De azután is sok-sok időn keresztül szólongatjuk halottainkat. Ameddig el tudjuk engedni. Kijárunk a temetőbe, és ez valahogy jó nekünk. Nem kell tehát semmi misztika ahhoz, hogy ezeket elmondjuk. És ha elmondjuk, akkor érezzük is, hiszen átéljük. Nem a magunk halálát, azt mi nem érezzük. A születésünket sem, csak ordítunk ösztönileg.

De e két biztos pont között van a kérdés. Ez történt közben: kérdések, válaszkeresések. Kérdezünk mindenről, hiszen ez az ember lényege. Már a kisgyerek is ezt teszi. És a felnőtt látja, milyen nehéz válaszolni a kérdésekre. A lét nagy kérdései foglalkoztatnak, ezekre rákérdezhetek, de ezekre senki nem tud válaszolni. A változás folyamatos.

(One way ticket)

i.m. Hervay Gizella és Szilágyi Domokos

 

Ne keseregj a szebb jövőn, színlelhet hősi múltat.

A történelem olyan tett, amiből nem tanulhatsz.

Tanulhatnál, ha tudnád, minden mindennel összeér,

hazugság igazmondással, dicső jövő a múlttal,

kígyótest önnön nyirkával s mérge méregfogával.

 

Mikor a jegyre vásárolt étket vigyorral ettük, 

s a szebb jövő színét szórták untan a difuzorok

(maszlag, lélekfaló piranha, csírátlanított búza),

világgá mentünk volna, de hittünk jövőben, Úrban,

félszegen, mert ész uralt s a félelem, egész valónkban.

 

Bizony birkózott az erős, s a gyenge izomsorvadt,

minden mindennel harcban állt, némán álltunk a sorban,

s hiába volt, hogy estelente elvették villanyunkat,

olvastunk ezt-azt, hogy legyünk, s ne legyünk elbutultak,

mikor megadják éjféltájt a szocvívmánya villanyt,

s ha reggelre, hogy ehessünk, kenyér kerül a polcra.

(Bár néma volt ki oktatott, nem jó így, mindenki tudta).

 

Egymás kezébe adtuk a nagy Jókait, Molnár Ferencet,

és Gárdonyit, és Móriczot, tőlük tanulni gerincet,

és később, ahogy az elme nyílt, választottunk kedvenceket,

nekem Szilágyi s neje a bús Hervay tetszett.

 

Futottak folyók mentén ők, lefelé s árral szemben,

nem bújtak el,  ha úgy adódott, a hetedik szobába,

poggyászukat és gyászukat one way jegyre cserélték,

hogy elmúljon, ha képes múlni a megrekedt sötétség.

– Marosvásárhelyen ezt-azt kipróbált, dolgozott, oktatott. Mit jelentett önnek a marosvásárhelyi Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, ahol az intézmény megalakulásától kezdve folyamatosan szerepet vállalt? Mindig is szeretett volna tanítani?

– Élünk, pénz kell hozzá, dolgozunk, ahol lehet. Ha kell, „sötétben, bányalégben”. Folyamatosan készülünk a jobbra. Vannak átmenetek, és vannak elköteleződések. Az ember elköteleződik, ha erőt érez magában. Aki nem teszi, azt inogtatja a szél, meggörnyedve járkál.

Nekünk, kisebbségieknek, emelt fővel kell vállalnunk azt, ami ránk méretett. Balsors, jobb sors, kubikosmunka, értelmiségi kihívás. Ha kutyaólat kell építeni, azt építünk, ha oktatni kell, azt végezzük, ki-ki tehetsége és tudása szerint. Én mindig tanár szerettem volna lenni. Erre készültem. A tanításnál nincs szebb hivatás, bár sok földhasadással forog a világ, de forog, és változik, velünk együtt.

4_6.jpg

Otthon, munka közben (2012)

– Mit oktat a hallgatóknak?

– Már semmit. De fontos volt elmondani, amikor lehetett, hogy a kisebbségi lét sorsfordítója a nő. Elavult nézet? Érdemes belegondolni.

(Úttalan utakon)

Hadnagy József Nincs más út, talpra c. versére

 

Magyari kör – de bezárul,

Ha a család … ha elárul.

 

Talpra, család – ne tétovázz,

S ez nem császártól jött ukáz.

 

Költőbeszéd, lárifári?

De csak annak, ki nem érti

 

Szép magyar Mária siralmát,

S hullni hagyja kalárisát.

– Kolozsváron szerzett bölcsészdiplomát, majd ugyanott doktorált teológiából… Mit köszönhet e két végzettségnek? Mennyire vannak hatással a mindennapjaira?

– Az az igazság, hogy engem mindig vonzott a nagy titok: mi végre az ember? Ostoba, aki azt hiszi, tudja a választ. De az ember mégis reméli, hogy eljut Tündérországba. És eljuthat, hiszen ezt példázza a váteszköltő Jancsija és Juliskája. Ezen gondolkodnunk kell nekünk is, halandóknak. Ehhez kellenek az eszközök.

5_4.jpg

Csíksomlyói búcsú (2013)

– Azt hiszem, ideje rátérni a költészetére… Mikor kezdték érdekelni a versek?

– 2016-ban a Káfé Főnix egy körkérdést intézett munkatársaihoz, amelyben a szerkesztő az első versről kérdezett. A magyar költészet napját vallomásokkal ünnepeltük. Magam is elmondtam első versem történetét. Ötödikes voltam. Nyilván korábbi a verssel való találkozásom: nővéreim hangosan tanulták a verseket, olvasták a gyönyörű balladákat. Örökre fogságukba kerültem.

(Magamra nézve)

 

Megszülettem és elszegődtem kereszténynek.

Érsekek, bíborosok nem szólítottak meg,

talán csak a szentdomokosi Márton Áron

Fehérvárról és hippói megrendesült Szent

Ágoston a Soliloquiából. De láttam

a ripacs kegyetlenség igézetét a nagy

férfiak asztalán, az osztozkodást, népek

kifosztását, fél falábon bicegő kemény

embereket, árvákat, özvegyeket, (álnok

allűröket magamra nem vettem), láttam,

hogyan foszlik szét mindenféle érv, (ingemen

rajta maradtak a gombok, fehér ingemen).

Gyönyörű templomok tulajdonosa lettem,

nem vagdalkozom senkivel, hittel. Magamra

nézve szükséges-elégséges levegővel

szellőztetem át a tüdőmet, sziszegő lég-

huzatban, vad viharban, lengedező szélben.

Látom és hallom a századot, melyben élek,

és amely jobb belátásra térhetett volna,

hiszen szép országokat örökölt, de hagyta

az embert, hogy porrá égesse a messzire

ellátó sziklát, amelyre felkapaszkodott.

6_3.jpg

Kedei Zoltán műtermében. Bölöni Domokos és Albert-Lőrincz Márton (2016)

– Bádogvilágban című ars poeticájában azt vallja, hogy Petőfin, Vörösmartyn és József Attilán nevelkedett… Mit tanult a magyar költészet e három jeles alakjától? Ki hatott Önre leginkább?

– Az ars poetica lényege a ragaszkodás. Mihez ragaszkodás: a jelenhez, a múlthoz? Ha a jelenhez nem ragaszkodunk, kilógunk időnkből. Ha a múlthoz nem ragaszkodunk, identitásválságba kerülünk. Ilyenformán egyik nélkül sem lehet költői hitvallásról beszélni. Illetve lehet, de értelmét vesztett beszéd lenne, mert nem tartalmazná az irányt.

Amikor azt vallom például, hogy hinni kell az anyanyelvben, amely nem véletlenül épp az én anyanyelvem, ezt nem kényszerítő módban mondom el, csak kijelentem, hogy vidd magaddal az Ararátra. Ma már nem fogalmazunk korparancsokat, hiszen nem egy az igazság. És magunk is változunk. Ez magyarázza azt is, hogy időről időre újrafogalmazzuk krédónkat. Ilyesmikre vezettek rá a nagy elődök. Észrevétlen hatnak rád.

Sohasem fogod tudni szétválasztani a hatásokat, csak azt veszed észre, hogy felbukkannak, mint a búvópatak. Olykor be is írod a saját szövegedbe, de a transzponált textusokat nincs lelked különválasztani, mert azok, bár más mondotta, beépülnek világodba, világlátásodba, és mint intertextusok segítségedre sietnek. Ilyen például Hervay vendégszövege is, a „nincs küldetésem, nem verem a dobot”, vagy József Attila elvegyültem és kiváltam motívuma, de van más is.

7_4.jpg

Budapest. József Attila szobránál (2016)

(Bádogvilágban)

ars poetica

Bádogvilágban bádogemberek

ülik körül a szülőföldemet.

Közöttük egyre több az idegen.

Mondják, a Székelyföld, ahol

világra hozott jó anyám,

nem is létezik, nincs ilyen sehol.

Én hiszékeny anyagból vétettem.

Verset írtam, amikor reméltem,

előrébb viszi a világot a vers.

Petőfin, Vörösmartyn, József

Attilán nevelkedtem, és nem hittem

Hervaynak, akit szerettem, „hogy

semmim sincs, ami eleve adott”,

így aztán tapasztalnom kellett

hogy gondolataim, amint nekik is,

védtelenül pattannak vissza a

kor kiégett bádogfaláról: „nincs

küldetésem, nem verem a dobot”.

– Mikor jut ideje verseket írni? Mindennap, esetleg minden héten időt szakít rá?

Verset írni nem tudok programszerűen, hiszen nem vagyok beprogramozható. Teljesen kiszámíthatatlan időkben írok, és nagyon rapszodikusan. Vannak napok, amikor négy-öt gondolat is versbe kívánkozik, máskor hetek alatt nem írok le egy betűt. Kivétel az órákra készülés. A vers kér időt magának, nem én magam a versnek.

Voltak éveim, amikor semmit nem írtam, „kihűlve égett a láng”, tehát nem égetett. Elbúcsúztam a Múzsától, aztán egy idő múltán fülön csípett, tollat adott a kezembe. Írj! De minek? – tettem fel a kérdést, a visszatérő kérdést, hiszen tanárember vagyok, a verselés az én pályám peremén fut, inkább az edzőpályán, nem mérik, nem díjazzák, senkit sem dicsérnek meg vagy vonnak felelősségre miatta, nem abból élek. De a nyelv nem hagyhat cserben, ha anyanyelv.

 (Utórengésben)

 

Belém törli saruját a világ.

Látja-e, nézi-e az égi szem,

hogy szemem lesütöm?

Hol vagyok én?

S mi végre a vers?

Ment-e a vers által

előre a világ?

Utórengések halmaza

szitál hófehér papírlapokra.

8_3.jpg

Szilvásváradon, a Szalajka völgyében (2014)

(Hódolat a nyelvhez)

                 

egy költőhöz, aki a magyar nyelvre

bohócsipkát tesz és bohócorrot ragaszt

 

Én nem tudok úgy szólni,

ahogy nem tanultam.

Nem tudok rácifrázni,

unok rongyot rázni.

Nem tudom megcsonkolni.

Ne bántsd, a nyelv is érez!

Nem tudok véle trillázni,

(nem jó a bor, ha édes).

Én nem tudok kirakatért

boltolni, adni-venni,

szatócsinas ruhába bújva

suttogva alkudozni,

élő szótagot megölni,

ha hosszabb, lefaragni,

s beletoldani, ha nyúlfark,

egy szótagot, egy hangot,

bár enyelegni tudnék véle,

annyira hű, s úgy szeretem.

Nyelvem kötésében a szó

nyílhegy, dárda, parittyakő,

és anyakéz is, simogató,

megdorgál, megfog és befog,

nem iga, engem támogat.

Édes börtönöm, nem bilincs,

kulcsa van, de zárva nincs.

Ha csonka lenne, mint a hon,

megérteném, hogy meg kell szülni,

de ép és szép, és birtokol,

nem szitál szét, mint Trianon.

A nyelv nem pitykés, kinőtt cucc,

mit átszabhat a labancízlés,

olyan, mint égen a Nap,

Keleten kel mindennap.

– Hány verseskötete jelent meg eddig?

– Nem vagyok termékeny költő, a vers csábításában három kötetem került nyilvánosságra. Ebből kettő: Az önszorgalmi jegyzőkönyv és az Itt állok, a Magyar Elektronikus Könyvtárban olvasható, csak elektronikus változatban. Cseke Gábor szerkesztette és írt hozzájuk előszót. Ezek is majd húsz évet várakoztak a fiókban. További három verseskötet várakozik, bármikor kiadható, egyelőre nincs szerkesztőjük, kiadójuk.

kep1_1.png

Két MEK e-könyve fedőlapja

– Mi köszön vissza leginkább a verseiben? Annyit észrevettem, hogy a szülőföld, a megmaradás fontos helyet foglal el Önnél…

– Valóban így van. Ez inkább az Önszorgalmiban érhető tetten. „Az identitás, a költői lét, a ’mi végre’ szüntelen megkísértése és kihívása”, ezt így Cseke Gábor fogalmazta meg. Talán ez lenne a másik nagy kérdéskör. Ami a két biztos pont közé esik, mind versbe kívánkozik, az anyanyelvi elköteleződésben ágaskodik.

(inga surrog az ég alatt)

        i. m. Radnóti Miklós

 

életeit keresi a költő

a világ szakadt díszfelöltő

foltozgatja a nyelv (ahogy tudja)

magyar beszéd a költő útja

 

a vers patyolat ingaként

a mennybolton csüng egy szegecsen

(ott van a felfüggesztési pont ahol

a legtágabb a képzelet)

surrog el s vissza az inga

surrog a szó oda vissza

súlyos mint a megcipelt kereszt

megérint fölkarcol beléd vág

vérző sebhelyet hasít

költő arcát erezi ki

 

elhajlana a vers útjából a nyelv

de nem tud

(az élet kulcsa ritmusra jár)

ó drága-drága anyanyelv

(vére sercen papírra

s a csepp mint tengerben a kavics

beül egy kényes kagylótestbe)

költő kezén vers lesz belőle

 

a nyelv patyolat ingaként

körülleng és duruzsol

(mintha surrogna az inga)

egykedvűen jár az óra

(Dalí vásznán elfolyik)

történelmet kísér az útján

s fölfogja rezgését a nyelv

(költők titka lehet-e ez?)

 

az ég alatt a lomb alatt

tenger lim-lom szétömöl

(ilyen biz a történelem

mit nyelv kibír ember is)

a sok közöny mind igazság

az erőszak sem adja alább

a hordószónokok mondják

nem gyilkol meg csak fogva tart

csak megingat csak meggyötör

 

a nyelv patyolat ingaként

ott surrog az ég alatt

vers lesz ha a szív dobog

(az ember olyasmi agyag

örök pörlekedő marad)

 

olykor maszkot cserél a költő

a világ szakadt díszfelöltő

ez is kereszt cipelhető

az is szorít felölthető

s mint kenyérbe az éles penge

befúrja magát a létbe

 

vers lesz a nyelvből

vers talán (szelek között a Hargitán)

ha megérint

ha beléd vág

ha megtalálod

ha megtalál

11_3.jpg

Legfőbb kritikusai: Hunor fia és felesége, Enikő

– Milyen sajátosságai vannak a költészetének?

– Egyik kötetem alcíme: Szabad ritmusú versek, a másiké Verstelen versek. Ezek árulkodó címek, az olvasó biztosan nem fog kötött szerkezeteket keresni.

(A versről és a korról)

 

Ne keress, ember, metrikát benne

s rendet, kasza mit vág,

s elvárhat a rendes világra született ember,

ne keress rímet,  rémes,

amint a versnek vérmes reményt ad

ebben a vemhes, gondoktól terhes,

szemtelen, gőggel feleselő,

fele-se-tréfa világban.

 

Ellehetsz benne!

Nem igaz, hogy nincs lüktetése,

robaja, zűrje, rettentően önző szívverése.

 

Meglátja, hogy megállsz, szuszogsz,

s körülöleled a völgyet tekinteteddel,

ahol születtél, amely ringatott,

amely szinte elhitette veled,

hogy édes a szülőfölded, s

elszenved téged,

és elszenveded,

imádva, szeretve, áldva, dicsérve.

 

Otthagyhat, mint a többiek,

amikor szívedet fogva markolsz a semmibe,

mert ilyen a vers,

ilyen a szülőföld.

 

Ne keress, ember, metrikát benne

s egyéb regulát, ostobaság.

Rendetlen világ háborog benne.

 

S ha mégis, ha úgyis,

az csak a puszta véletlen isteni műve,

hidd el. 

 

 (Időhúzás)

 

Megálltam volna,

de nem voltam magamnak ura,

sok mellékutcába bementem,

(nem csak az időhúzás miatt),

hogy biztos arcerővel érjek az ajtóhoz,

hogy felismerjenek, amikor ismét jövök,

se iránytűm,

se dzsipieszem nem volt,

hát ezért.

Amúgy se tudtam volna használni.

 – Milyen gondolatok foglalkoztatják általában egy-egy olyan jeles napon, mint a költészet világnapja vagy a magyar költészet napja?

– Ha észreveszem, lehet, hogy vers születik, egyébként semmi különös nem foglalkoztat, hétköznapra esik.

 (Hír)

 

Vers, severs! Hírbe ír. Vers e vers?

Ez a hír elkészül hétfőre,

biztosan elég lesz hét főre.

 

Sárkányok testén nőtt hét akó

agyvelő: olvasók, ítészek,

fogatba fogottak, barátok,

ihletők, magam s a Moirák.

 

Hajalom hagymaház hártyáim

befelé, úgy, amint asszonyok

fedik fel testüket, s káposzták

fodrai a sápatag csírát.

 

Hat fő a másoké, egy, az a

Költőé, s három Moiráké.

 – Mit adtak, adnak és adhatnak a költők a világnak?

 – Talán semmit, talán egy egész világot.

(A belátható messzeség)

 „Ez az este az ösztönösség

teljes hangját jelenti végre.”

       Lászlóffy Csaba

 

A belátható messzeség szava a VÉGRE.

Visszakéredzkedni próbál ilyenkor, néha,

„az ösztönösség teljes hangja”, (záróvonalak

föllazulnak, síkok megrepedeznek, szilánk-

fénytörést szenvednek és újraszerveződnek,

mint Dora Maar arca s P. P. csínytevése).

 

Ilyenkor, néha özönvizek vernek, tüzek

tombolnak, viharok szakadnak, megrepednek

földek, s fölzaklat a valahová tartozás

teljes csendje, kétely csendje, nyakba akasztott

kulccsal sétálva az estéli függőkertben.

12_1.jpg

Szentgyörgyi László könyvbemutatóján Kedei Zoltán műtermében. A képen: Albert-Lőrincz Márton, Kilyén Ilka, Szentgyörgyi László

– Tudományos kötetei is megjelentek. Milyen témában?

– Valóban, négy kötetem jelent meg, egy, a Multikulturalitás és demokrácia (2011) című, fiammal közösen, társszerzésben. Ezeknek a témái elég változatosak, egyrészt érdeklődésem folytán, másrészt egyetemi szükségletből. A Nevelésszociológia (2009) és a Törd a kígyó fejét (2007) nevelésügyi kérdéseket jár körül. A lélek párbeszéde c. könyvem (2007) a hit pszichológiai és vallási vetületéről való gondolkodás, szintézis. Továbbá van még egy egészség-pszichoszociológiai írásokat tartalmazó tematikus könyv is (Az egészség társadalmi értéke – 2014), amelyet szerkesztőként jegyzek. De cikkek, tanulmányok is születtek az évek során.

– Milyen volt együtt dolgozni a fiával, Albert-Lőrincz Csanáddal?

– Amikor társszerzővel dolgozunk, két célunk van: a komplementaritás és a munkamegosztás. A fiam jogász, a kolozsvári ügyvédi kamara tagja, a Partiumi Keresztény Egyetem tanszékvezető docense. A közös munkában eltűnik az apa-fiú hierarchikus kapcsolat, a kompetencia lesz a vezető elv. A családi viszony pozitív adalék, mindenképpen.

13_1.jpg

 Szerzőtársa, Csanád

– Az Ön olvasatában mit jelent a multikulturalitás? És mennyire fér össze a demokráciával? Esetleg egy konkrét példát is mondhatna…

– A multikulturalizmus egy befogadó ideológia, a politikai szándék kinyilvánítása a társadalom vallási-etnikai-kulturális sokszínűségére vonatkozóan. Sokkal könnyebb azt mondani, We are all multiculturalists now (Glazer), mint megvalósítani. A valóság sokkal árnyaltabb, hiszen a kultúrák természete az expanzióra törekvés. A kisebbségi kultúrák maguk is kialakítják a maguk védekező módszereit. Alá-fölé rendelés vagy egymás mellé rendelés. Esetleg összekeveredés (vegyes családban, de ott is valamely kultúra kedvezményezett, helyre kerül).  A multikulturalitás, ily mód, inkább párhuzamos kulturális szigetek együttlétét jelenti egyazon társadalmi térben.

Képzeljünk el egy baromfiudvart.  A ludak a ludak között érzik jól magukat, kedvükre gágoghatnak, az étektől sem veri el más baromfi. Hasonlóan a kacsák, ők is kedvükre hápoghatnak és lubickolhatnak együtt a pocsolyában, őket aztán semmi nem zavarja. A tyúkok is rikácsolhatnak, és maguk ülhetnek a kakasülőkre, nem vegyülnek össze a galambokkal. A sor folytatható. Ők mind ugyanannak a baromfiudvarnak a lakói, de másként kommunikálnak, másképpen viselkednek, másmilyen ételeket kedvelnek, és más helyen hálnak.

multikult.jpg

Ha betéved valamelyik a többiek közé, nincs nagy baj, de kicsit olyan lesz, mint a rút kiskacsa. Esetleg kiszorítják. Nos, mi az, ami van? A másság ténye. És mi az, ami hiányzik? A közös értékrend. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat, a baromfiudvaron rendnek kell lenni, táplálni, rendezni, szeretni kell minden lakóját. Nem kell kivételezni egyikkel vagy másikkal, csak azért, mert fehér libák vagy tarkák, némarucák vagy tőkés récék, kendermagosak vagy csórényakúak. Úgy szép a baromfiudvar, ahogy van.

A multikulturalizmushoz törvények és normák kellenek, valamint ezeknek a tisztelete, továbbá intézmények, demagógiától való mentesség, és olyan korlátok, nyilván, amelyek a társadalmi szabadságot biztosítani képesek, az érdekek opcióit felülvizsgálják, beszűkítik, és le is rombolják. Ezt akár valamiféle új egyenlőségnek is lehetne tekinteni, mint olyat, ami által mindenki felelősségteljes életet élhet. A szabadsággal járó felelősségét. A nemzetállami demokráciákban még sok kérdés ágaskodik. A működő demokráciában szabadság van és felelősség. A multikulturalizmus létezik, de korántsem ideális állapotban.    

– Végezetül arra szeretném kérni, hogy ajánljon egy írót vagy költőt, akivel beszélgethetnénk az Irodalmi találkozó következő részében…

– Aki a megszólaltatásra bízvást érdemesült, az Cseke Gábor, jelenleg Csíkszeredában élő szerkesztő, író, költő, irodalomszervező, akinek asztalán hever Erdély egész irodalmi élete. Őt ajánlom nagyrabecsüléssel. 

Kérdezett: Farkas-Ráduly Melánia